Redningskonferansen 2019 -
Sett av mandag 24. september!

Redningskonferansen har til hensikt å skape en arena for så mange som mulig av de som bidrar i den samvirkende redningstjenesten. Vi ønsker å rette fokus mot de som har «støvlene på», samtidig som vi ønsker å belyse hvordan hele systemet henger sammen, fra strategisk til taktisk nivå.

I år blir et av hovedfokusene innsatsledelse på skadested.
- Innsatsledelse.
- Beslutningstaking og kommunikasjon i krise.
- Ny redningshåndbok.
- Ny veileder for lokale redningssentraler (LRS).
- Nytt sambandsreglement for Nødnett.
Det blir også foredrag om beslutningstaking i pressede situasjoner,
samt viktige nyheter fra direktoratene.

Redningskonferansen lages i et samarbeid mellom Hovedredningssentralen, Politihøgskolen, Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) og Ambulanseforum.

Redningskonferansen ble arrangert første gang i 2010 for å markere at den moderne offentlige redningstjenestens var 40 år: I 1970 åpnet hovedredningssentralene.

I 2012 var det Politihøgskolen (PHS) som arrangerte Redningskonferansen i kjølvannet av kritikken etter aksjonen den 22/7-2011. PHS sto som hovedarrangør av Redningskonferansen fram til 2015. PHS ønsket et åpent forum hvor primærmålgruppa var dem med støvlene på.

I 2016 tok Hovedredningssentralen over førersetet igjen, og er nå hovedarrangør av konferansen.

Nyheter

Samarbeidspartnere

Redningskonferansen er avhengig av hjelp fra samarbeidspartnerene våres: