Redningskonferansen siden 2010!

Redningskonferansen har til hensikt å skape en arena for erfaringsdeling blant samvirkeaktørene i norsk redningstjeneste. Konferansen er primært rettet mot de med «støvlene på», samtidig som vi ønsker å belyse hvordan hele systemet henger sammen, fra strategisk til taktisk nivå. Vi har også foredragsholdere som setter forkus på menneskelige faktorer sett fra flere perspektiver i en hendelse.

I 2016 tok Hovedredningssentralen over førersetet, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er nå hovedarrangør av konferansen. Programmet utformes i samarbeid med Politihøgskolen, FORF - Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum og Ambulanseforum, samt andre aktuelle aktører i redningstjenesten. 

Redningskonferansen ble arrangert første gang i 2010 for å markere at den moderne offentlige redningstjenestens var 40 år. I 1970 ble hovedredningssentralene i nord og sør etablert med ansvar for den overordnete ledelsen og koordineringen av redningsaksjoner i hvert sitt ansvarsområde.

I 2012 arrangerte Politihøgskolen Redningskonferansen i kjølvannet av kritikken som fulgte etter aksjonen etter bomben i Regjeringskvartalet og massakren på Utøya den 22/7-2011. Politihøgskolen sto som hovedarrangør av Redningskonferansen fram til 2015. De ønsket et åpent forum hvor primærmålgruppa var dem med "støvlene på".

Neste år er det 50 år siden de norske hovedredningssentralene ble etablert! 

 


Nyheter

Samarbeidspartnere

Redningskonferansen er avhengig av hjelp fra samarbeidspartnerene våres: