Redningskonferansen siden 2010!

Redningskonferansen ble arrangert første gang i 2010 for å markere at den moderne offentlige redningstjenestens var 40 år. I 1970 ble hovedredningssentralene i nord og sør etablert med ansvar for den overordnete ledelsen og koordineringen av redningsaksjoner i hvert sitt ansvarsområde.

I 2012 arrangerte Politihøgskolen Redningskonferansen i kjølvannet av kritikken som fulgte etter aksjonen etter bomben i Regjeringskvartalet og massakren på Utøya den 22/7-2011. Politihøgskolen sto som hovedarrangør av Redningskonferansen fram til 2015. De ønsket et åpent forum hvor primærmålgruppa var dem med "støvlene på".

I 2016 tok Hovedredningssentralen over førersetet, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er nå hovedarrangør av konferansen. Programmet utformes i samarbeid med Politihøyskolen, FORF - Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum og Ambulanseforum og andre aktuelle aktører i redningstjenesten. 

Redningskonferansen har til hensikt å skape en arena for erfaringsdeling blandt samvirkeaktørene i norsk redningstjeneste. Konferansen er primært rettet mot de med «støvlene på», samtidig som vi ønsker å belyse hvordan hele systemet henger sammen, fra strategisk til taktisk nivå. Vi har også foredragsholdere som setter forkus på menneskelige faktorer sett fra flere perspektiver i en hendelse.

 


Nyheter

Samarbeidspartnere

Redningskonferansen er avhengig av hjelp fra samarbeidspartnerene våres: