Redningskonferansen 2019

Påmelding kommer! Sett av dagen! Redningskonferansen er en arena for erfaringsdeling blant samvirkeaktørene i norsk redningstjeneste. Konferansen er primært rettet mot «de med støvlene på». Samtidig belyses det hvordan hele systemet henger sammen, fra strategisk til taktisk nivå. Vi har også foredragsholdere som setter fokus på menneskelige faktorer sett fra flere perspektiver i en hendelse.

Årets program er i utarbeidelse.

 

- Da cruiseskipet VIKING SKY mistet fire motorer i Hustadvika ble samvirkeprinsippet i norsk redningstjeneste virkelig satt på prøve. Hvordan fungerte samvirket i en så stor hendelse?

- Flere fatale snøskred tyder på at det er en trend at flere utsetter seg selv for stor risiko for å få en spesiell opplevelse. Hvilket ansvar tar den enkelte for egen sikkerhet og hvor høy risiko er man villig til å ta? Bør vi tenke nytt for å nå disse «utøverne» - ikke bare komme med advarsler og formaninger?

- Førsteinnsats på skadested, hva SAR-rapportene viser, What if II med mer blir også temaer.


 

Samarbeidspartnere

Redningskonferansen er avhengig av hjelp fra samarbeidspartnerene våres: