Redningskonferansen 2019

Redningskonferansen 2019 - program


Viking Sky-aksjonen og snøskredet i Tamokdalen blir hendelser som gjennomgås på Redningskonferansen i år, i tillegg til en rekkeinteressante foredrag og workshops som belyser samvirket i Norge - slik at vi kan gjøre det enda bedre neste gang.


Redningskonferansens hensikt er å skape en arena for de som bidrar i den samvirkende redningstjenesten.

I år vil vi gjøre dette med utgangspunkt i Viking Sky-aksjonen og snøskred-aksjonen i Tamokdalen. Vi vil møtes til presentasjon og diskusjon om avgjørelser på operasjonelt nivå gjennom HRS og LRS, og ned til taktisk nivå på skadested.

Norge har en unik redningstjeneste. Konseptet med at alle samfunnets tilgjengelige ressurser, offentlige, private eller frivillige, kan settes inn i en redningsaksjon – ledet av enten Hovedredningssentralene (HRS) eller en av de lokale redningssentralene (LRS) – er et konsept som vi ikke finner i noen andre deler av verden.

Konseptet hviler blant annet på samvirkeprinsippet, det vil si en dugnadsånd og bidrag fra en lang rekke ulike aktører, som hver på sin måte er med på å skape trygghet og lindring for mennesker som er i akutt nød eller fare.

Dato:23. september

Tid:09-17

Sted:Scandic Oslo Airport

Pris:Kr 1100,- for dagpakke, for de første 100 påmeldte. Prisen er subsidiert

Middag søndag:Kr 450,- (meksikansk tacobuffet)

Middag mandag:Kr. 450,- (tapas)

Overnatting:Kr 1350,- for enkeltrom. Kr 990,- for dobbeltrom per person

 

Påmelding her http://https://www.trippus.se/web/registration/registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBDt4q05CLY5IOhGRCwcsUPUJXLSKx9PYzE_EbdzlQVJdKi6o7N4TvbTTpGS2244Nbodjh-Z&ln=no

Foreløpig program

Innledning
Ingvil Smines Tybring-Gjedde, statsråd for samfunnsikkerhet og beredskap i Justis- og beredskapsdepartementet

FELLES SITUASJONSFORSTÅELSE:
Siloer, operative avgjørelser og kommunikasjon, læringspunkter ved store hendelser
Helge Renå, Ph.D.Police Coordination in Crisis, Universitetet i Bergen

Beslutningstaking i komplekse situasjoner og close-loop kommunikasjon
Sverre Sanden, psykolog, Ph.d. Operativ psykologi, Universitet i Bergen

Hva SAR-rapportene viser. Hvordan kan vi hente ut erfaringer for bedre beslutningsgrunnlag i redningsaksjoner?
Jan-Gunnar Hole, leder Insoft

Anerkjennelse av faktisk kompetanse og sertifisering av frivillige –redningsaksjoner og operativ innsats - tiltak for motivering og nyrekruttering
Røde Kors Hjelpekorps Karasjok/Kautokeino

De frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonenens rolle i dagens samfunn. (WHAT IF II).
Hva inneholder rapporten og hva bør den brukes til?
Jon Halvorsen, leder FORF og Norsk Folkehjelp

AKTUELLEHENDELSER

Illustrasjonsfoto av snøskred - vedlagt


Snøskredet i Tamokdalen

  • Hvorfor fikk ingen gå inn? Sikkerhet for mannskap. Vurderinger som ble gjort
    John Tætli, politi, hundefører og skredekspert i Tromsø
  • Ventestress; hva gjør det med innsats når de må vente og de vet noen er i nød «der ute»?
    Morten Pettersen, innsatsleder Tromsø

Paneldebatt ledet av Siri Lill Mannes

Risikoaksept på egne vegne og ansvar
Mats Grimsæth, eventyrer

Sekunder fra katastrofe: Da cruiseskipet VIKING SKY nesten havarerte
Den store «testen» av samvirkeprinsippet i norsk redningstjeneste

  • Organisering av redningsaksjonen ved HRS; «Alle mann til pumpene»
  • Hvordan organisere kaoset som oppstår på land? LRS
  • Hvordan evakuere nesten 1400 personer på en best mulig måte? 330 og CHC

Paneldebatt ledet av Siri Lill Mannes

Oppsummering og avslutning

Bekreftede workshops

Nødnett
Owe Frøland, HRS

SAR-rapport
Jan-Gunnar Hole, leder Insoft - bekreftet

Ubekreftede workshops

Nytt rammeverk og oppdatering av veiledere
redningshåndboka, veiledere, mønsterplan

ILKO-samhandling

Redningskonferansens arrangeres av Hovedredningssentralene, Politihøgskolen, Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) og Ambulanseforum. Ambulanseforum er teknisk arrangør.

 

Samarbeidspartnere

Redningskonferansen er avhengig av hjelp fra samarbeidspartnerene våres: