Redningskonferansen 2019

Viking Sky-aksjonen og snøskredet i Tamokdalen blir hendelser som gjennomgås på Redningskonferansen i år, i tillegg til en rekkeinteressante foredrag og Møt eksperten-sesjoner som belyser samvirket i Norge – slik at vi kan gjøre det enda bedre neste gang.

Redningskonferansens hensikt er å skape en arena for de som bidrar i den samvirkende redningstjenesten.

Se program og tider i PDF her

Påmelding her

Dato: 23. september
Tid: 09-17.15
Sted: Scandic Oslo Airport
Adresse: Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen
Ankomst: Shuttlebuss 55 fra flyplassen
Pris: Kr 1100,- for dagpakke, for påmeldte innen 1. september. Prisen er subsidiert
Middag søndag: Kr 450,- (meksikansk tacobuffet)
Middag mandag: Kr. 450,- (tapas)
Overnatting: Kr 1350,- for enkeltrom. Kr 990,- for dobbeltrom per person

Program

Innledning
Ingvil Smines Tybring-Gjedde, samfunnssikkerhetsminister Justis- og beredskapsdepartementet 

FELLES SITUASJONSFORSTÅELSE:
Krisekoordinering i det norske styringssystemet. Noen dilemmaer og refleksjoner.
Helge Renå, Ph.D. Police Coordination in Crisis, Universitetet i Bergen

De frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonenens rolle i dagens samfunn. (WHAT IF II).
Hva inneholder rapporten og hva bør den brukes til?
Bente Asphaug, daglig leder FORF (Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum)

Anerkjennelse av faktisk kompetanse og sertifisering av frivillige – redningsaksjoner og operativ innsats – tiltak for motivering og nyrekruttering
Turid Irene Turunen og Marit Louise Malin, Røde Kors Hjelpekorps Karasjok/Kautokeino

Hva SAR-rapportene viser. Hvordan kan vi hente ut erfaringer for bedre beslutningsgrunnlag i redningsaksjoner?
Jan-Gunnar Hole, leder Insoft

Når redderen må reddes
Marco Yurachek, redningsmann og klatrer fra Canada. Yurachek, vil ta oss gjennom en  redningsaksjon hvor han ble hardt skadet etter en klatreulykke. Foredrag på engelsk.

#kommetrygthjem – risikofylte aktiviteter og ansvar
Mats Grimsæth, eventyrer

Snøskredet i Tamokdalen 

  • Hvorfor fikk ingen gå inn? Sikkerhet for mannskap. Vurderinger som ble gjort
  • Vurderinger og lojalitet til beslutninger.
  • Ventestress; hva gjør det med innsats når de må vente og de vet noen er i nød «der ute»?

Paneldebatt ledet av Siri Lill Mannes

VIKING SKY : Sekunder fra katastrofe Hvordan fungerte samarbeidet under aksjonen? 

Den store «testen» av samvirkeprinsippet i norsk redningstjeneste

  • Kort om situasjonsbildet, ved losen på Viking Sky
  • Organisering av redningsaksjonen, «Alle mann til pumpene», ved HRS
  • Hvordan organisere kaoset som oppstår på land? LRS og ILKO
  • Hvordan evakuere nesten 1400 personer på en best mulig måte? 330 og CHC

Paneldebatt ledet av Siri Lill Mannes

Oppsummering og avslutning

Bekreftede Møt eksperten-sesjoner

Nødnett
Owe Frøland, HRS

SAR-rapport
Jan-Gunnar Hole, leder Insoft

HLR-trening
CPR Race Laerdal Medical/Safer

Ubekreftet Møt eksperten-sesjon

ILKO-samhandling 

Redningskonferansens arrangeres av Hovedredningssentralene, Politihøgskolen, Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) og Ambulanseforum. Ambulanseforum er teknisk arrangør.

Viking Sky-aksjonen og snøskredet i Tamokdalen blir hendelser som gjennomgås på Redningskonferansen i år, i tillegg til en rekkeinteressante foredrag og workshops som belyser samvirket i Norge - slik at vi kan gjøre det enda bedre neste gang.

Redningskonferansens hensikt er å skape en arena for de som bidrar i den samvirkende redningstjenesten.Vi vil møtes til presentasjon og diskusjon om avgjørelser på operasjonelt nivå gjennom HRS og LRS, og ned til taktisk nivå på skadested.

Norge har en unik redningstjeneste. Konseptet med at alle samfunnets tilgjengelige ressurser, offentlige, private eller frivillige, kan settes inn i en redningsaksjon – ledet av enten Hovedredningssentralene (HRS) eller en av de lokale redningssentralene (LRS) – er et konsept som vi ikke finner i noen andre deler av verden.

Konseptet hviler blant annet på samvirkeprinsippet, det vil si en dugnadsånd og bidrag fra en lang rekke ulike aktører, som hver på sin måte er med på å skape trygghet og lindring for mennesker som er i akutt nød eller fare.

Redningskonferansens arrangeres av Hovedredningssentralene, Politihøgskolen, Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) og Ambulanseforum. Ambulanseforum er teknisk arrangør.

 

 

Samarbeidspartnere

Redningskonferansen er avhengig av hjelp fra samarbeidspartnerene våres: