Redningskonferansen fra 2010-2020

I år er det 50 år siden de norske hovedredningssentralene ble etablert! Grunnet COVID-19 blir markeringen fryttet til neste år. Da blir det jubileum på Scandic Havet i Bodø den 27 og 28 april 2021. Sett av dagene! 

Redningskonferansen har til hensikt å skape en arena for erfaringsdeling blant samvirkeaktørene i norsk redningstjeneste. Konferansen er primært rettet mot de med «støvlene på», samtidig som man ønsker å belyse hvordan hele systemet henger sammen, fra strategisk til taktisk nivå. Foredragsholderne setter fokus på menneskelige faktorer sett fra flere perspektiver i en hendelse.

Redningskonferansen ble arrangert første gang i 2010 for å markere at den moderne offentlige redningstjenesten var 40 år. I 1970 ble hovedredningssentralene i nord og sør etablert med ansvar for den overordnete ledelsen og koordineringen av redningsaksjoner i hvert sitt ansvarsområde.

I 2012 arrangerte Politihøgskolen Redningskonferansen i kjølvannet av kritikken som fulgte etter aksjonen etter bomben i Regjeringskvartalet og massakren på Utøya den 22/7-2011. Politihøgskolen sto som hovedarrangør av Redningskonferansen fram til 2015. De ønsket et åpent forum hvor primærmålgruppa var dem med "støvlene på".

I 2016 tok Hovedredningssentralen igjen over førersetet, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er nå hovedarrangør av konferansen. Programmet utformes i samarbeid med Politihøgskolen, FORF - Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum og Ambulanseforum, samt andre aktuelle aktører i redningstjenesten. 
Nyheter

Samarbeidspartnere

Redningskonferansen er avhengig av hjelp fra samarbeidspartnerene våres: