Velkommen til årets redningskonferanse


 

Hovedredningssentralen ble etablert i 1970. Opprettelsen ga Norge en moderne redningstjeneste. I over 50 år har redningstjenesten hatt et unikt samvirke mellom offentlige, frivillige og private organisasjoner. Redningskonferansen i år vil bli et jubileum med blikk på både fortid, nåtid og framtid. Viktige hendelser og tiltak vil bli presentert, diskutert og belyst i et utviklingsperspektiv. 

 

Påmelding her! 

Redningskonferansen 2021 vil bli streamet. 

Lenke dag 1

Lenke dag 2 

 


Nyheter

Samarbeidspartnere

Redningskonferansen er avhengig av hjelp fra samarbeidspartnerene våres: