Redningskonferansen fra 2010 til nå

I 2020 var det 50 år siden de norske hovedredningssentralene ble etablert! På grunn av COVID-19-pandemien ble markeringen flyttet til 2021. Det blir jubileumsfeiring og konferanse på Scandic Havet i Bodø den 20.– 21. september 2021. Sett av dagene! 

Redningskonferansen har til hensikt å skape en arena for erfaringsdeling blant samvirkeaktørene i norsk redningstjeneste. 

Redningskonferansen ble arrangert første gang i 2010 for å markere at den moderne offentlige redningstjenesten var 40 år. I 1970 ble hovedredningssentralene i nord og sør etablert med ansvar for den overordnete ledelsen og koordineringen av redningsaksjoner i hvert sitt ansvarsområde.

I 2012 arrangerte Politihøgskolen Redningskonferansen i kjølvannet av kritikken som fulgte etter aksjonen etter bomben i Regjeringskvartalet og massakren på Utøya den 22/7-2011. Politihøgskolen sto som hovedarrangør av Redningskonferansen fram til 2015. 

I 2016 tok Hovedredningssentralen igjen over førersetet, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er nå hovedarrangør av konferansen. Programmet utformes i samarbeid med Politihøgskolen, Politidirektoratet, FORF - Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum og Ambulanseforum, samt andre aktuelle aktører i redningstjenesten. 
Nyheter

Samarbeidspartnere

Redningskonferansen er avhengig av hjelp fra samarbeidspartnerene våres: