Redningskonferansen 2014

Brannstudien, Politianalysen, ny nasjonal helse- og sykehusplan og et nytt Akuttutvalg signaliserer at det kommer til å bli en del reformer og endringer i redningsetatene og redningstjenestene i årene som kommer.

Årets temaer: 
Hvordan står det til med norsk beredskap? Forventninger til blålysetatene, samvirke, framtidens nødmeldetjeneste, pågående livstruende vold (PLIVO), innsatsledelse, mental forberedelse med mer. 

Redningskonferansen ble arrangert av Politihøgskolen, Norges brannskole, Brannmannen, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Sivilforsvaret, FORF, NAKOS og Ambulanseforum.


 

 

Korleis fungerer den norske beredskapen?
Geir Sverre Braut, forsker Stavanger universitetssjukehus

Er vi godt nok forberedt?
Per Sverre Opedal, avdelingsleder for nasjonal beredskap og hjelpekorps Norges Røde Kors.

Rygge – felles senter for trening og beredskap
Svein Holtan, prosjektleder Rygge beredskapssenter.

PLIVO – veileder om pågående livstruende vold
Thor Langli, politioverbetjent og fagansvarlig for innsatsledere Oslo Politikammer.

Samarbeidspartnere

Redningskonferansen er avhengig av hjelp fra samarbeidspartnerene våres: