Redningskonferansen 2018

Halvannen dags konferanse om innsatsledelse, beslutningstaking i stressede situasjoner og kommunikasjon i kriser er hovedtemaene i år, samt nyheter som ny redningshåndbok og nytt sambandsreglement.  

 

Dato: 24. – 25. september
Tid: 0900 - 1200
Sted: Thon Hotel Oslo Airport

Pris for begge dager: Kr. 2050 inkl. lunsj første dag, overnatting og middag for de 200 første påmeldte.
Dagpakke: Kr. 1050 for de 200 første påmeldte.
Prisen er sponset. Etter 200 påmeldte vil prisen stige. 

24. september


0900 – 0910       Åpning ved Siri Lill Mannes, konferansier

0910– 0925        Innledning  
       Justis- og beredskapsdepartementet

0925-0930         Hva rører seg i direktoratene som angår taktisk nivå? 

0930- 0945        Status for St.m 10 – om samfunnssikkerhet - som er relevant for redningstjenesten
       Innlegg fra Justis- og beredskapsdepartementet

0945- 1000        Ny utdanningsplan for brannvesenet
         Foredrag av DSB

1000- 1015        Status ny innsatlederutdanning – erfaringer og fremtidstanker
       Innleder fra Politihøgskolen

1015 – 1030       Ny instruks – helses rolle i redningsledelsen

                                  Foredrag av Helsedirektoratet

1030 – 1130        PAUSE og utstilling


1130 - 1155         ENDELIG: Ny Redningshåndbok
                                  Foredrag av Norsk Folkehjelp    

1155-1215            Ny veileder for lokale redningssentraler
                                  Foredrag av redningsleder HRS Nord-Norge 

1215-1230         Nytt sambandsreglement. Ledelsessamband og faggrupper
                                  Foredrag av redningsleder HRS Sør-Norge

1230-1300          Beslutningstaking i pressede situasjoner
                                   Foredrag av fagperson


1300 – 1430       LUNSJ og utstilling


1430-1440        Gjennomgang av hendelse «Seljord» 
     Foredrag av operativ inspektør HRS-Sør 

1440-1455       Håndtering av hendelsen
      Foredrag av innsatsleder Sør-Øst politidistrikt 

1455-1505       AMK-perspektiv
      Foredrag av operatør AMK Vestfold/Telemark

1505-1520       Hvordan fungerte samarbeidet med innsatsleder og øvrige aktører?
     Foredrag av brann- og redning 

1520-1535       SETT OVENFRA: Hvordan fungerte samarbeid mellom IL og resten?
     Sea King og Norsk Luftambulanse

1535-1545      Tildeling av oppgaver når frivillige kom til stedet
       Foredrag av RKH Telemark 


1545 – 1630       PAUSE og utstilling


1630-1700        PANELDEBATT 1: Seljordhendelsen, konkrete erfaringer: 

                                 Gjennomgang av hendelsen med involverte aktører. 


1700-1725          PANELDEBATT 2: Hva kreves for å bli god i innsatsledelse?
                              Hvordan bør vi øve? Erfaringer fra øvelser og virkelige hendelser

                                   Deltakere fra politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten

                                 • Har innsatslederutdanningen i hver etat innvirkning på håndtering av aksjoner?

                                • Burde en tverrfaglig innsatslederutdanning vært lagt til Politihøgskolen? 

                                • Samarbeid på innsatsleders kommandoplass (ILKO); hvordan fungerer samarbeidet
        mellom nødetatene og andre aktører?


1725 – 1730        Avslutning ved Siri Lill Mannes

1900                       Minglemiddag

 

25. september


0900-0950       Viktigheten av defuse/debrifing og videre oppfølging – med reelle case
   Redningsselskapet

0950-1000       Hvordan tolker vi andres kommunikasjon i krise?
       Eksempel fra fiskeskøyta Kim Roger som går ned i Nord-Norge
      Foredrag av redningsleder HRS Nord

1000-1030       Kan indre stress alltid oppdages?
    Foredrag av fagperson


1030 – 1100     PAUSE og utstilling


1100-1200        Avslutning av Redningskonferansen og åpning av Ambulanseforum.
   Fem F-er i kommunikasjon. Trond Viggo Torgersen og Edvin Schei

 

Nyheter

Samarbeidspartnere

Redningskonferansen er avhengig av hjelp fra samarbeidspartnerene våres: