Redningskonferansen 2019

Viking Sky-aksjonen og snøskredet i Tamokdalen blir hendelser som gjennomgås på Redningskonferansen i år, i tillegg til en rekke interessante foredrag og workshops som belyser samvirket i Norge – slik at vi kan gjøre det enda bedre neste gang. 

Hustadvika 23. mars kl. 1400: Cruiseskipet Viking Sky har sendt ut mayday-melding. Det er liten storm og skipet og driver mot land, opplyser Hovedredningssentralen. De har sendt flere helikoptre og fartøy mot stedet.
Foto: Frank Einar Vatne / NTB scanpix

Se program og tider i PDF (oppdatert 22. september)

Redningskonferansens hensikt er å skape en arena for de som bidrar i den samvirkende redningstjenesten.

I år vil vi gjøre dette med utgangspunkt i Viking Sky-aksjonen og snøskred-aksjonen i Tamokdalen. Vi vil møtes til presentasjon og diskusjon om avgjørelser på operasjonelt nivå gjennom HRS og LRS, og ned til taktisk nivå på skadested.

Norge har en unik redningstjeneste. Konseptet med at alle samfunnets tilgjengelige ressurser, offentlige, private eller frivillige, kan settes inn i en redningsaksjon – ledet av enten Hovedredningssentralene (HRS) eller en av de lokale redningssentralene (LRS) – er et konsept som vi ikke finner i noen andre deler av verden.

Konseptet hviler blant annet på samvirkeprinsippet, det vil si en dugnadsånd og bidrag fra en lang rekke ulike aktører, som hver på sin måte er med på å skape trygghet og lindring for mennesker som er i akutt nød eller fare.

Konferansier: Siri Lill Mannes
Foto: Erlend Bjørtvedt

Dato: 23. september
Tid: 09-17
Sted: Scandic Oslo Airport
Adresse: Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen
Ankomst: Shuttlebuss 55 fra flyplassen
Pris: Kr 1500,- for dagpakke
Middag søndag: Kr 450,- (meksikansk tacobuffet)
Middag mandag: Kr. 450,- (tapas)
Overnatting: Kr 1350,- for enkeltrom. Kr 990,- for dobbeltrom per person

Foreløpig program

Innledning
Ingvil Smines Tybring-Gjedde, samfunnssikkerhetsminister Justis- og beredskapsdepartementet

FELLES SITUASJONSFORSTÅELSE:
Krisekoordinering i det norske styringssystemet. Noen dilemmaer og refleksjoner.
Helge Renå, Ph.D. Police Coordination in Crisis, Universitetet i Bergen

De frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonenens rolle i dagens samfunn. (WHAT IF II).
Hva inneholder rapporten og hva bør den brukes til?
Bente Asphaug, daglig leder FORF (Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum)

Anerkjennelse av faktisk kompetanse og sertifisering av frivillige – redningsaksjoner og operativ innsats – tiltak for motivering og nyrekruttering
Turid Irene Turunen og Marit Louise Malin, Røde Kors Hjelpekorps Karasjok/Kautokeino

Hva SAR-rapportene viser. Hvordan kan vi hente ut erfaringer for bedre beslutningsgrunnlag i redningsaksjoner?
Jan-Gunnar Hole, leder Insoft

Når redderen må reddes
Marco Yurachek, redningsmann og klatrer fra Canada. Yurachek, vil ta oss gjennom en  redningsaksjon hvor han ble hardt skadet etter en klatreulykke. Foredrag på engelsk.

AKTUELLE HENDELSER

Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons

Snøskredet i Tamokdalen 

  • Hvorfor fikk ingen gå inn? Sikkerhet for mannskap. Vurderinger som ble gjort. Morten Pettersen, stabssjef Troms PD og John-Kåre Granheim, politiførstebetjent Troms PD
  • Vurderinger og lojalitet til beslutninger, Julia Fieler, fagleder skred Røde Kors Hjelpekorps og Vegard Standahl Olsen, fagleder skred Norsk Folkehjelp Sanitet, Markus Landrø, snøskredvarsler og leder for observatørkorpset i snøskredvarslingen NVE
  • Ventestress; hva gjør det med innsats når de må vente og de vet noen er i nød «der ute»? Nils Arne Ro, fartøysjef 330 skvadronen

Paneldebatt ledet av Siri Lill Mannes

VIKING SKY : Sekunder fra katastrofe Hvordan fungerte samarbeidet under aksjonen? 

Den store «testen» av samvirkeprinsippet i norsk redningstjeneste

  • Kort om situasjonsbildet, Inge Lockert, Statslos/Kystverket
  • Organisering av redningsaksjonen, «Alle mann til pumpene», ved Ståle Jamtli, operativ inspektør HRS Sør
  • Hvordan organisere kaoset som oppstår på land? Tor André Gram Franck, operasjonsleder LRS Møre og Romsdal, Pauli Løchting, innsatsleder politi Møre og Romsdal, Knut Erik Skogheim, innsatsleder helse Møre og Romsdal og Hilde Brandshaug Vikås, FORF Møre og Romsdal
  • Hvordan evakuere nesten 1400 personer på en best mulig måte?
    Asbjørn Sinsgstad, 330 skv, Rune Meyer Amundsen, fartøysjef CHC og Hans Jonas Engh, redningsmann CHC

Paneldebatt ledet av Siri Lill Mannes

Oppsummering og avslutning

Bekreftede workshops

Nødnett
Owe Frøland, HRS

SAR-rapport
Jan-Gunnar Hole, leder Insoft

ILKO-samhandling 

Redningskonferansens arrangeres av Hovedredningssentralene, Politihøgskolen, Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) og Ambulanseforum. Ambulanseforum er teknisk arrangør. 


 

 

Samarbeidspartnere

Redningskonferansen er avhengig av hjelp fra samarbeidspartnerene våres: