Redningskonferansen 2021 - program

Redningskonferansen 2021 

20.–21. SEPTEMBER SCANDIC HAVET BODØ 

 

 
Med forbehold om at det kan bli endringer i programmet. 

 

20. SEPTEMBER 

 

1100–1110 Velkommen 

 

1110–1125 Åpningsord 

Politisk ledelse, Justis- og beredskapsdepartementet 

 

1125–1145 Norges redningsorganisering er unik i verden 

Jon Halvorsen, direktør Hovedredningssentralen (HRS) 

 

1145–1205 Slik ble Hovedredningssentralen etablert 

Arne Gravdal, leder HRS Sør-Norge fra 1970–1998

 

1205–1240 Hendelser som har preget utviklingen av den norske redningstjenesten 

Stein Solberg, tidligere operativ redningsinspektør HRS Sør-Norge 

 

1240–1345 LUNSJ, mingling og utstilling 

 

1345–1400 Redningstjenesten sett fra departementets perspektiv – et historisk sveip 

Ole Hafnor, tidligere avdelingsdirektør Rednings- og beredskapsavdelingen (RBA) 

 

1400–1415 Utviklingen av samvirket med HRS i LRS-perspektiv 

Knut Dahl-Michelsen, operasjonsleder Vest PD 

 

1415–1430 Frivilligheten i et historisk lys 

Bente Asphaug, daglig leder FORF 

 

1430–1445 Holdningsskapende arbeid omkring atferd på sjøen – erfaringer vi har gjort 

Tobias Bang-Hansen, direktør Sjø Redningsselskapet 

 

1445–1500 Luftambulansens og AMKs samarbeid med HRS 

TBA (to be announced) 

 

 

1500–1530 Paneldebatt om redningstjenestens utfordringer 

  • Det norske folk bruker naturen flittig. Er det en økende trend at folk i fjellet og på sjøen er dårlig forberedt på uforutsette hendelser? Klimautfordringer gjør at værfoholdene ofte er dårlige og gir vanskelig tilgjengelighet under redningsaksjoner. Fører bedre utstyr til større risikotaking? 

 

 

1530–1545 PAUSE og utstilling 

 

 

1545–1600 Politireformens innvirkning på redningstjenesten 

Tone Vangen, beredskapsdirektør Politidirektoratet 

 

1600–1700 «Cecilies verden» - hvordan minimere risiko ute i naturen 

Cecilie Skog, ekspedisjonsfarer og eventyrer 

 

1700–1710 Oppsummering av første dag Jarle Øversveen, avdelingsdirektør HRS Sør-Norge 

 

1715–1815 Demo ute i havna 

 

2000–2300 Jubileumsmiddag på hotellet 

 

 

21. SEPTEMBER 


0900-0905 Velkommen til dag to. Vi åpner med film 

 

0905-0925 En ny verden: Utviklingen av utstyr og ny teknologi 

Bjørn Bottolfs, major 330 skvadronen og TBA Kystvakten 

 

0925-0940 Nasjonale utfordringer ved katastrofer – MRO – mass rescue operations 

Tore Wangsfjord, avdelingsdirektør HRS Nord-Norge 

 

0940-1000 Hvordan lage gode strukturer i meldinger for å oppnå godt samvirke 

Dorthe Månsson, politiinspektør, Politidirektoratet 

 

1000–1015 PAUSE 

 

 

1015-1115 Leirskredkatastrofen på Gjerdrum 

Paneldebatt med noen av de involverte. 

Innledning Rune Danielsen, redningsleder HRS Nord-Norge 

Ledes av Siri Lill Mannes 1115 – 1130 Oppsummering og veien videre Jon Halvorsen, direktør HRS 


 

Samarbeidspartnere

Redningskonferansen er avhengig av hjelp fra samarbeidspartnerene våres: