Redningskonferansen 2021 - program

Redningskonferansen 2021 

20.–21. SEPTEMBER SCANDIC HAVET BODØ 

 

 
Med forbehold om at det kan bli endringer i programmet. 

 

20. SEPTEMBER 

 

1100–1110 Velkommen 

Åpningshilsen

H.K.H. Kronprins Haakon


1110–1125 Åpningsord 

Monica Mæland, Justis- og beredskapsminister 

 

1125–1145 Norges redningsorganisering er unik i verden 

Jon Halvorsen, direktør Hovedredningssentralen (HRS) 

 

1145–1205 Slik ble Hovedredningssentralen etablert 

Arne Gravdal, leder HRS Sør-Norge fra 1970–1998

 

1205–1240 Hendelser som har preget utviklingen av den norske redningstjenesten 

Stein Solberg, tidligere operativ redningsinspektør HRS Sør-Norge 

 

1240–1345 LUNSJ, mingling og utstilling 

 

1345–1400 Utviklingen av den Norske Redningstjenesten 

Ole Hafnor, tidligere avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet 

 

1400–1415 Utviklingen av samvirket med HRS i LRS-perspektiv 

Knut Dahl-Michelsen, operasjonsleder Vest PD 

 

1415–1430 Frivilligheten i et historisk lys 

Bente Asphaug, daglig leder FORF 

 

1430–1445 Holdningsskapende arbeid omkring atferd på sjøen – erfaringer vi har gjort 

Tobias Bang-Hansen, direktør Sjø Redningsselskapet 

 

1445–1500 Luftambulansens og AMKs samarbeid med HRS 

Bent Næss, basesjefspilot Norsk luftambulanse og Einar Fossli, redningsmann Norsk Luftambulanse. 

  

1500–1530 Paneldebatt om redningstjenestens utfordringer 

"Hva er utfordringene i moderne redningsaksjoner? 

Gjør bedre utstyr og jakt på selfies at folk tar større risiko?"

Klimautfordringer gjør at værforholdene ofte er dårlige og gir vanskelig tilgjengelighet under redningsaksjoner.  

 

Paneldebatt med deltagerne: 

- Knut Dahl- Michaelsen, operasjonsleder Vest PD

- Stein Tore Pettersen, sjef for 330 Skvadron

- Christen Tellefsen, redningsmann i Norsk Luftambulanse

- Kjersti Løvik, leder i Landsråd Hjelpekorps Norges Røde Kors

- Tobias Bang- Hansen, direktør Sjø Redningsselskapet

 

Ledes av Siri Lill Mannes


  

1530–1545 PAUSE og utstilling 

 

 

1545–1600 Politireformens innvirkning på redningstjenesten 

Tone Vangen, beredskapsdirektør Politidirektoratet 

 

1600–1700 «Cecilies verden»  

Cecilie Skog, ekspedisjonsfarer og eventyrer 

 

1700–1710 Oppsummering av første dag, Jarle Øversveen, avdelingsdirektør HRS Sør-Norge 

 

1715–1815 Demo ute i havna 

 

2000–2300 Jubileumsmiddag på hotellet 

 

 

21. SEPTEMBER 


0830–0835 Velkommen til dag to. Vi åpner med film 

 

0835–0900 En ny verden: Utviklingen av utstyr og ny teknologi 

Bjørn Bottolfs, major 330 Skvadron og Oliver Berdal, sjef Kystvakten

 

0900–1000 Leirskredkatastrofen på Gjerdrum 

Paneldebatt med noen av de involverte aktørene. Innledning ved Rune Danielsen, leder evalueringsgruppen, redningsleder HRS-Nord.   

- Børge Galta, redningsleder HRS-Sør 

- Finn Håvard Brække Aas og Gisle Lindheim Sveen, operasjonsleder/avsnittsleder Øst politidistrikt

- Thomas Salater Sletten, operasjonsleder AMK Oslo  

- Marit Furuseth og Ketil Lund, innsatsleder Politi/Øst politidistrikt

- Kenneth Wangen og Ingarth Andersen, Innsatsleder Brann/Nedre Romerike brann-og redningsvesen. 

- Hans Kristian Jørgensen, Innsatseleder Helse/ambulanseavdelingen OUS

- Harald Wisløff, operativ leder Norsk Folkehjelp

- Jurn van den Bovenkamp, fartøysjef 330 Rygge

- Gunnar Arnekleiv, flygesjef Oslo politidistrikt, avsnitt for piloter 

- Siv Andrea Namork, redningsleder HRS-Sør


Ledes av Siri Lill Mannes 

 

1000–1015 Pause 

 

1015-1115 Paneldebatten fortsetter  1115–1130 Oppsummering og veien videre Jon Halvorsen, direktør HRS 


 

Samarbeidspartnere

Redningskonferansen er avhengig av hjelp fra samarbeidspartnerene våres: