Program 2022

Fullstendig program for Redningskonferansen 2022

Kl. 09.00 Åpning ved statsråd Emilie Enger Mehl

Kl. 09.15 Klarer den totale beredskapen en stor hendelse på tvers av etater?

Samordning av beredskap er problematisk. Fremdeles. Vi vet at lokale beredskapsressurser har behov for regional og nasjonal støtte og koordinering. Samtidig ser vi at samarbeidet er vanskelig når aktører på tvers ikke har retningslinjer eller er trent i dette.
 
Bjørn Ivar Kruke, professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Han har engasjert seg spesielt i befolkningens rolle som beredskapsressurs ved rask utvikling av kriser.

Kl. 09.40 Redningstjeneste i alvorlige villede handlinger

Hvordan kan redningstjenesten bidra under pågående livstruende vold (PLIVO)? Nødetatene har alt en prosedyre for sitt samvirke ved PLIVO. Sør-Øst politidistrikt har nå bedt Hovedredningssentralen se på muligheter for å bidra under øvelse. Dette for å gi grunnlaget for utarbeidelse av retningslinjer for redningstjenesten i PLIVO.

Glenn Rhoden, stabssjef Sør-Øst politidistrikt
Tom Vidar Løfqvist, hovedplanlegger Sør-Øst politidistrikt
Johan Mannsåker, redningsleder ved Hovedredningssentralen, avdeling Sør-Norge

Kl. 10.05 Felles situasjonsforståelse

Under en kritisk hendelse er det avgjørende at aktørene snakker samme språk. Rapportene etter 22. juli, raset i Gjerdrum og covid-19 pandemien har avdekket behov for felles situasjonsforståelse. Hvordan kan vi jobbe for å sikre en felles forståelse og oppfatning av hendelser?
 
Dorthe Månsson, politiinspektør i Politidirektoratet. Hun fullførte i fjor en mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse.

Kl. 10.20 Bok-introduksjon «Skredet»

Vinteren 2017 går et stort snøras nær Haugastøl. En ung kvinne blir gravd ned i snømassene. Journalist Bjørn Asle Nord blir nysgjerrig på historien bak nyhetsoppslaget. I boka «Skredet» forteller han den dramatiske og rørende historien om kamp for livet i vill natur, med dyktige hunder og frivillige som helter. Finnes det noe bedre i det norske samfunnet enn folk som bruker fritid og egne penger for å redde liv?

Kl. 10.35 Pause

Kl. 11.00 Felles aksjonsstøtteverktøy for redningstjenesten

Under hendelser samarbeider frivillige organisasjoner og nødetatene om søk i et KO. Det er utfordrende når partene bruker forskjellige verktøy. Barents Watch (BW) har fått i oppgave å utvikle dette. Hovedredningssentralen er ansvarlig for utvikling og drift. Den operative ekspertgruppe består av 5 representanter fra de frivillige (Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Norsk Radio Relæ Liga og Speidernes Beredskapsgruppe) og 3 fra politiet (1 hundefører, 1 innsatsleder og 1 fra operasjonssentralen). Disse representanter spiller inn ønsker og behov til utviklerteamet – og har hele tiden med seg det viktige spørsmålet «Hva er til beste for den savnede?»

Sondre Langenes, seniorrådgiver søk og redning hos Norges Røde Kors
Gisle Anthun, innsatsleder i Vest politidistrikt

Kl. 11.25 Rottfisk i nød 

Fiskebåten Rottfisk kantret under meget tøffe værforhold i Landegodefjorden en natt i februar i år. HRS får melding via Kystradio Nord om at to fiskere er innestengt og at båten står i fare for å synke hvert øyeblikk. Redningsaksjonen medfører utfordringer på en rekke områder. Representanter fra Redningsselskapet, 330-skvadronen og Hovedredningssentralen forteller om hendelsen og deler sine erfaringer.
 
Arne J. Kristoffersen, RS Skipsfører
Marielle Bakklund, redningsleder Hovedredningssentralen, avdeling Nord-Norge
Gard Valsø, redningsmann på 330-skvadronen
 

Kl. 11.55 Håndtering av operativ risiko og utvikling av organisatorisk læring

Risikohåndtering står sentralt i alt vi gjør. Det krever bevissthet og aktive handlinger. Men hvordan bli bedre? Rolf Folland har i mange år vært en viktig stemme innen risikohåndtering og kultur i Luftforsvaret og en pådriver for aktivt lederskap.
 
Rolf Folland, generalmajor og sjef for Luftforsvaret
 

Kl. 12.25 Lunsj

Kl. 13.30 Befolkningsvarsling

I Gjerdrum var det vanskelig å få varslet de som måtte evakueres fra skredområdet. Nå skal det etableres et nasjonalt system for befolkningsvarsling. Systemet skal kunne nå hele Norges befolkning på mindre enn 30 sekunder.

Rita Sætre leder arbeidet med å utvikle systemet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Kl. 13.50 Veileder luftressurser

Gjerdrum og Viking Sky viste utfordringer med luftkoordinering i redningstjenesten. Samtidig gjør flere droner og bemannede luftfartøy samvirket stadig mer komplisert. Her får du høre hvordan HRS jobber med luftkoordinering i SAR.

Tomas Ringen og Håkon Kjøllmoen, redningsledere ved HRS Nord.
 

Kl. 14.10 PANELDEBATT – ledes av Siri Lill Mannes

Er nyutdannede politibetjenter klar til å lede en redningshendelse? Nyutdannede politibetjenter har liten utdannelse i redningstjeneste. Men, de er ofte først på skadested, spesielt i utkantstrøk. De er da ansvarlig for å lede og koordinere i startfase inntil innsatsleder politi ankommer. Hva betyr dette for håndteringen – og hvordan oppleves det for andre?

Deltakere i debatten er Johannes Sjo Steinsvåg, studieleder ved Politihøgskolen, Åsmund Sanda, instruktør Politihøgskolen, Espen Mellbye Larsen, politibetjent, Johan Mannsåker, redningsleder Hovedredningssentralen, avdeling Sør-Norge og Yngvi Frei Eggertson, FORF/Røde Kors Hjelpekorps. 

Kl. 14.45 PAUSE

Kl.15.15 Fjellklatrerne som satt fast 

I fjor høst hang to klatrere fast 100 meter opp i en bratt, glatt og våt fjellvegg. Norske Alpine Redningsgrupper (NARG) ble varslet, men de ville bruke tid på å komme til stedet. Det ble derfor besluttet å kalle ut en lokal fjellredningsgruppe, som back-up, hvis ikke redningshelikopteret kunne løse oppdrag med direkte utheising. En redningsmann fra 330 skvadron Rygge forteller om hendelsen og viser film og bilder. Hvilke vurderinger må gjøres før redningstjenesten benytter seg av uorganiserte ressurser?

Bent-Olav Aggvin, 330 skvadron, Hans Winnskjei Waage, politioverbetjent LRS Agder/operasjonssentralen og Thoralf Juva, inspektør med ansvar for planlegging, opplæring og utvikling ved Hovedredningssentralen avdeling Sør-Norge, deltar i en samtale om temaet.
 

Kl. 15.40 Erfaringer med SAR Queen

1. september 2020 tok 330 skvadron Sola i bruk det nye redningshelikopteret, SAR Queen, som første base. Ørland og Banak har nå også tatt i bruk AW101. Hvilke erfaringer har mannskapet gjort seg så langt med de nye maskinene etter to år i operativ drift?

Arild Myrvold, fartøysjef 330 skvadron Ørland, som har mye erfaring fra Sea King, forteller om erfaringene med dette høyteknologiske helikopteret.
 

Kl. 16.00 Stressmestring i pressede situasjoner

Mennesker reagerer ulikt på stress og vanskelige situasjoner. I redningstjenesten opererer vi ofte med korte tidsvinduer og usikker informasjon. Hvordan kan vi være gode beslutningstakere under stress, når tempoet er raskt og beslutningen vil ha stor betydning?

Per Sjöberg er psykolog og har lang erfaring med krisepsykologi og hvordan man kan prestere i vanskelige situasjoner.
 

Kl. 16.30 Avslutning

Last ned hele programmet som pdf. 

 

Samarbeidspartnere

Redningskonferansen er avhengig av hjelp fra samarbeidspartnerene våres:

Justis- og Beredskapsdepartementet
Hovedredningssentralen
FORF - Frivilliges Redningsfaglige Forum
Ambulanseforum
Politihøgskolen