Redningskonferansen 2017

Ut fra blant annet tilbakmeldingene fra konferansen i fjor ble erfaringsseminaret i 2017 et litt mindre arrangement hvor hovedfokuset var rettet mot reelle hendelser.

I 2017 var temaet koordinering og kommunikasjon i skredhendelser. De som deltok i aksjonene i snøskredene på Haugastøl og i Lyngen i mars fortalte om sine erfaringer.

Tema: Skred

Koordinering og kommunikasjon i en skredhendelse belyser mange utfordringer, som også er aktuelle under andre type hendelser,
men som virkelig blir satt på «spissen» i denne type hendelser.
  • Skred hender ofte langt fra vei.
  • Situasjonen er ofte uoversiktlig.
  • Informasjonen kan være mangelfull i den innledende fasen. 
  • Tidsfaktoren er kritisk.
  • Samtidig kan det være krevende å få ressurser frem til skadestedet. 
Det fordrer et tett og godt samarbeid mellom mange av aktørene i redningstjenesten; frivillige, statlige og private.

 

 

Mulighetsstudien – øvelse for læring – forutsetninger for individuell og kollektiv kunnskapsdannelse i redningstjenesten
Geir Sverre Braut, leder av Samvirkekompetanse- gruppen og forsker Universitetet i Stavanger

Generelt om skred
Albert Lunde, stipendiat UiS og leder i Nord- Gudbrandsal alpine redningsgruppe.

Ny nasjonal retningslinje for behandling av hypoterme pasienter
Øyvind Thomassen, luftambulanselege, Helse Bergen.

Skredet i Lyngen 16. mars: Overordnet beskrivelse av hendelsen
Tore Wangsfjord, operativ redningsinspektør HRS -Nord.

Skredet i Lyngen 16. mars: Medisinsk innsats i Lyngen
Knut Fredriksen, UNN Statens luftambulanse

Skredet i Lyngen 16. mars: Rapport fra skredulykken fra Norges Røde Kors

Skredet i Lyngen 16. mars: Redningsteknisk innsats i skredet i Gjerdelvdalen
Frode Hansen, fagleder skred Røde Kors.

Skredet i Lyngen 16. mars: Hva kan luftambulansen bidra med under skred
Christen Tellefsen, redningsmann Norsk Luftambulanse.

Skredet ved Haugastøl 15. mars: Overordnet beskrivelse av hendelsen
Ståle Jamtli, operativ redningsinspektør HRS-Sør.

Skredet ved Haugastøl 15. mars: Skredulykke ved Gråkallen i Hol
Odd Halvard Seterdal, innsatsleder Nordre Buskerud.

Skredet ved Haugastøl 15. mars: Haugastøl-skredet fra RKH skredgruppes perspektiv
Stig Sundfjord, fagleder skred og innsatsmannskap Arild Sjåstad, RKH Skredgruppe Buskerud.

Skredet ved Haugastøl 15. mars: Skredredningen fra Norske redningshunders perspektiv
Pål Bakken, Norske redningshunder.

Skredet ved Haugastøl 15. mars: Luftambulanselegens perspektiv fra Haugastøl
Ole Petter Haugen, luftambulanselege Ål.

PLIVO og samvirke – hva er erfaringene så langt med prosedyren og har den overføringsverdi på andre områder?
- Innsatsleder helse: Bernt Kristiansen, St. Olavs Hospital
- Innsatsleder brann: Håvard Bakken, OBRE
- Innsatsleder politi: Line Andresen Olstad, leder for Nasjonal referansegruppe for PLIVO og nasjonal instruktør PLIVO

Program Redningskonferansen 2017 erfaringsseminar

Nyheter

Samarbeidspartnere

Redningskonferansen er avhengig av hjelp fra samarbeidspartnerene våres: