Redningskonferansen 2015

Temaet for Redningskonferansen 2015 var samvirke i praksis. 

Redningskonferansen åpnet med statssekretær Gjermund Hagesæter i Justisdepartementet, Nina Skarpenes, rektor på Politihøgskolen og Kåre Songstad, avdelingsdirektør for beredskap og krisehåndtering i Politidirektoratet.  

Det var foredrag om status for redningshåndboka og nye veiledere for redningsetatene,
status for organisering av helsetjenesten ved store ulykker,
prosedyren for pågende livstruende vold og arbeidet med å få til et felles redningsspråk.

Publikum fikk høre om mulighetsstudien for regionale og nasjonalt felles øvingssenter,
tanker om framtidens nødmeldetjeneste og erfaringer og tanker omkring felles operatørutdanning.

Hvilke typer øvelser man får mest ut av var også et tema.
Riksrevisjonen orienterte om rapporten hvor de kritiserte Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet.

Redningskonferansen ble avsluttet med foredrag om psykososial krisehåndtering,
utviklingstrekk på samvirke i Norge og forskning på samarbeid og krysskulturell kommunikasjon i beredskapsorganisasjoner.

Ny organisasjonsplan for redningstjenesten
Per Olaf Torkildsen, Avdeling for krisehåndtering, beredskap og sikkerhet JD

Status for redningshåndboka og veien videre
Jarle Øversveen, avdelingsdirektør HRS Sør

Status for organisering av helsetjenesten ved store ulykker
Bjørn Jamtli, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Prosedyre for pågående livstruende vold (PLIVO) - hva skjer framover?
Line Olstad, politioverbetjent, Politihøgskolen

Hvordan snakker vi sammen? Prosjekt felles redningsspråk i felt
Marianne Aasgaard, rådgiver Språkrådet og Guttorm Liebe, brannsjef Skien kommune

Tema: Operasjonelt

Regionalt og nasjonalt felles øvingssenter - mulighetsstudien
Roar Johansen, direktør Norges brannskole

En forbedret og fremtidsrettet nødmeldetjeneste
Erik Liaklev, prosjektleder i Justis- og beredskapssepartementet

Erfaringer med felles opplæring og veien videre
Dorthe Månsson Hinlo, politioverbetjent, Politihøgskolen Stavern

Tema: Strategisk

Øvelser: Hva gir mest? Store regionale eller små lokale?
Bjørn Pollestad, politibetjent Hordaland PD og

Tommy Steinnes, beredskapsansvarlig Region Vest Statens Vegvesen

Psykososial krisehåndtering - hva gjør vi i redningsfamilien?
Grete Kvalheim, spesialrådgiver i psykososial beredskap

Riksrevisjonens rapport om JDs arbeid med samfunnssikkerhet
Thor-Haakon Knudsen, avdelingsdirektør, Riksrevisjonen

Skråblikk:

Hva har skjedd med samvirket i kjølvannet av den 22. juli 2011? Hvilke utviklingstrekk ser vi?
Kjetil Stormark, journalist og dokumentarforfatter

Samarbeid og krysskulturell kommunikasjon i beredskapsorganisasjoner

- hvordan bygge høyprestasjonsorganisasjoner og prestere med andre?
Tone Danielsen, FFI-forsker og sosialantropolog har studert norsk Marinejegerkommando


 

 

 

Status for redningshåndboka - Jarle Øversveen, avdelingsdirektør HRS Sør

Samarbeidspartnere

Redningskonferansen er avhengig av hjelp fra samarbeidspartnerene våres: